Arrangementer

Hold dig opdateret på nyeste praksis på ledningsområdet - for offentlige myndigheder og anlægsselskaber.

Forum om Ledninger - offentlige myndigheder og anlægsselskaber #1

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Den 1. marts 2018 afholder vi et nyt arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i København, hvor vi igen stiller skarpt på relevante problemstillinger i relation til gæsteprincippet og udgifter til ledningsarbejder.

Du får viden om
Når man flytter eller omlægger en ledning kan det have som konsekvens, at man er nødt til at flytte eller omlægge en anden ledning osv. – såkaldte dominoomlægninger (omlægninger af adskilte ledningsanlæg). Det kan også være, at omlægning af en ledning, der f.eks. ligger i vejareal, gør det nødvendigt også at foretage et ledningsarbejde på den samme ledning, men i forhold til en del af ledningen, der er beliggende udenfor vejarealet – dvs. et afledt ledningsarbejde (omlægninger af teknisk integrerede ledningsanlæg). Vi skal se på, hvad der gælder i forhold til gæsteprincippet og betaling for udgifter til ledningsarbejder, når der er tale om dominoomlægninger eller afledte ledningsarbejder.

Vi skal også se nærmere på princippet om nyt for gammelt. Det er et almindeligt erstatningsretligt princip, at den der har krav på erstatning ikke samtidig må opnå en berigelse. Har det nogen betydning, når eksisterende ledningsanlæg i forbindelse med gennemførelsen af ledningsarbejder udskiftes med et nyt anlæg?

Afslutningsvis tager vi fat på fortolkning af ledningsdeklarationer og spørgsmålet om, hvornår der er aftalt en fravigelse af gæsteprincippet. Vi vil i den forbindelse gennemgå praksis på området og runder af med en lille caseopgave.

Program
Kl. 14.00 - 14.15 Velkomst og goddag til netværksledere og deltagere
Kl. 14.15 - 15.00 Dominoomlægninger og afledte ledningsarbejder
Kl. 15.00 - 15.15 Pause og netværk
Kl. 15.15 - 15.45 Princippet om nyt for gammelt
Kl. 15.45 - 16.30 Fortolkning af ledningsdeklarationer
Kl. 16.30 - 17.30 Let anretning og networking

Målgruppe
Offentlige myndigheder og anlægsselskaber. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Forum om Ledninger. Læs mere om forummet her.

Praktisk
Der vil være en let anretning med networking efter oplægget kl. 16.30. Oplægget er i tidsrummet kl. 14.00 - 16.30.