Arrangementer

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft, hvilket medfører en række vigtige ændringer på databeskyttelsesområdet. Til forårets andet arrangement beskæftiger vi os derfor med databeskyttelse og dets betydning for byggeriet.

Fagligt Forum for Entreprise #2 - Persondata i byggeriet

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft, hvilket medfører en række vigtige ændringer på databeskyttelsesområdet.

I takt med byggeriets udvikling og den tiltagende digitalisering er databeskyttelse blevet mere og mere relevant for byggeriets aktører, men dette til trods har emnet ikke haft den store opmærksomhed i byggeriet.

I et byggeri sker der udveksling og behandling af personoplysninger, og det er derfor vigtigt for byggeriets aktører at sikre sig et overblik over, hvilke krav og pligter dette medfører. Den nye persondataforordning indeholder således en række nye og ændrede regler for behandlingen af persondata, som vil komme til at spille en stor rolle i dagligdagen på byggepladsen. Dette gælder eksempelvis personoplysninger i egne IT-systemer.

Til forårets andet arrangement beskæftiger vi os derfor med databeskyttelse og dets betydning for byggeriet.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

• Overvågning på byggepladsen, droneoverflyvninger mv.
• Kontrol af lønsedler og RUT-oplysninger
• Tilbudsafgivelse og opbevaring af CV’er
• Registrering af mandskab på pladsen, f.eks. ved adgangskontrol

Oplægget vil starte med en generel introduktion til retsområdet, så det er ikke nødvendigt med et større kendskab til persondata på forhånd.

Program
15:00-15:10 Velkomst

15:10-15:40 Nyt fra entrepriseretten. Gennemgang af retspraksis siden sidst. v/Advokat Nicolaus Falk-Scheibel

15:40-17:15 (Inkl. pause) Praktiske udfordringer og løsninger set ud fra et bygherreperspektiv. Hvordan sikres overblikket over persondatarettens udfordringer? v/Advokat Rasmus Holm Hansen og advokat Anni Noes Westergaard

17:15- Networking og en let anretning

Målgruppe
Alle ansatte hos private og offentlige bygherrer, bygherrerådgivere mv.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.15. Det er gratis at deltage i arrangementet.