Arrangementer

Er innovation også på dagsordenen i din organisation? Kom og hør hvordan du kommer fra ide til praktisk udførelse.

IKA LYN: OPI-aftaler og innovationspartnerskaber i praksis

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, Aarhus

Udviklingssamarbejder kan gennemføres på forskellig måde alt efter partnernes formål med samarbejdet, herunder bl.a. som OPI-aftaler eller som innovations-partnerskaber, der er en ny udbudsform.

Lær hvordan du træffer valget mellem de forskellige typer af samarbejdsmodeller og navigerer inden for de retlige rammer, herunder håndtering af statsstøtteretlige og udbudsretlige problemstillinger. Bliv rustet til at tackle de udfordringer, der er forbundet med fordeling af rettighederne til de nye innovative løsninger, og bliv klædt på til at udforme en bæredygtig business case for din organisation.

De juridiske udfordringer bliver belyst gennem praktiske cases.

Program

09.30 Kaffe og let morgenmad

10.00 Velkomst og præsentation af dagens program

• Hvad er OPI og modeller for OPI? - Træf de rigtige valg fra starten
• Uforpligtende markedsdialog

10.10 Udvikling uden køb

• OPI aftalemodeller:
- Ikke gensidigt bebyrdende aftaler
- Forskning og udvikling
- Brug af skabeloner (hjælp til selvhjælp)

11.10 Kaffepause

11.30 Udvikling uden køb (fortsat)

• Prækommercielle indkøb (PCP)
- Betingelser for anvendelsen
- Overblik over processen
- Brug af skabelon

12.00 Frokost og netværk

13.00 Udvikling med køb

• Innovationspartnerskab
- Betingelser for anvendelsen
- Overblik over processen
- Praktiske erfaringer

14.00 Kaffepause

14.20 Praktiske cases/workshop

• Valget mellem OPI og Innovationspartnerskab
• Samarbejde med lokale iværksættere
• Digitaliseringsprojekter

15.00 Opsamling i plenum

15.30 Tak for i dag

Målgruppe

Ordregivere.

Pris

IKA medlemmer: 1.980 kr. Ikke-medlemmer: 2.980 kr.

Tilmelding

Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist d. 9. maj 2018. 

Afmelding

Afmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.