Arrangementer

I forlængelse af offentliggørelsen af udkastet til de nye AB18 og ABR18 har DANSKE ARK og FRI også sendt en ny ydelsesbeskrivelse i høring. Til morgenmødet vil vi se nærmere på de vigtigste ændringer i ydelsesbeskrivelsen samt betydningen for rådgiverydelser, herunder særligt sammenspillet med den nye ABR 18.

Morgenmøde vedrørende den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

I forlængelse af offentliggørelsen af udkastet til de nye AB18 og ABR18 har DANSKE ARK og FRI også sendt en ny ydelsesbeskrivelse i høring. Ydelsesbeskrivelsen er sendt i høring under den nye titel ”Byggeri og Landskab 2018”, og den skal erstatte ydelsesbeskrivelsen for ”Byggeri og Planlægning 2012”.

Ydelsesbeskrivelsens aktualisering skyldes AB-revisionen, men den er ligeledes et forsøg på at tilpasse dokumenterne til byggeriets generelle udvikling, herunder ændringer i samarbejdet, digital projektering samt det ny bygningsreglement (BR18).

Til morgenmødet vil vi se nærmere på de vigtigste ændringer i ydelsesbeskrivelsen samt betydningen for rådgiverydelser, herunder særligt sammenspillet med den nye ABR 18.

Program
08:00-08:10 Ankomst

08:10-08:20 Velkomst

08:20-09:00 Overordnet overblik over den ny ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 og sammenspillet med ABR 2018, v/arkitekt Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen

09:00-09:30 Den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 set med juridiske øjne, v/Partner, Advokat Bo Schmidt Petersen, Kammeradvokaten

09:30-09:40 Afrunding

09:45-10:00 Morgenbrød og netværk

Målgruppe
Statslige, regionale, kommunale og andre offentlige bygherrer, almene boligselskaber og private bygherrer, herunder ejendomsudviklere mv.

Praktisk
Det er gratis at deltage i arrangementet.