Arrangementer

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith afholder et arrangement målrettet pensionsselskaber om den nye persondataretlige regulering, herunder den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), hvor virkningstidspunktet d. 25. maj 2018 nærmer sig med hastige skridt.

Persondata og pensionsselskaber

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith afholder et arrangement målrettet pensionsselskaber om den nye persondataretlige regulering, herunder den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), hvor virkningstidspunktet d. 25. maj 2018 nærmer sig med hastige skridt.

Arrangementet afholdes som et kort brunchmøde, hvor I får en overordnet indføring i de nye regler, der har til formål at gøre jer i stand til at identificere de særlige opmærksomhedspunkter, som de nye persondataretlige regler forudsætter.

Har I eksempelvis:

• Overblik over behandlingen af personoplysninger i jeres organisation og i egne IT-systemer, herunder fået etableret de nødvendige organisatoriske retningslinjer og indgået de nødvendige databehandleraftaler med de relevante leverandører?

• Procedurer og retningslinjer, som understøtter en imødekommelse af de registreredes rettigheder, herunder jeres oplysningsforpligtelse og de registreredes indsigtsret?

• Indgået databehandleraftaler med jeres eksterne leverandører, herunder jeres ejendomsadministrator samt styr på, hvordan og hvorfra deres IT-system drives? Reguleret vederlagsforholdet mellem jer og jeres leverandører i forhold til de persondataretlige ydelser, som leverandøren skal levere i henhold til forordningen?

• Drøftet ansvarsfordelingen med leverandører/administratorer i tilfælde af brud på databeskyttelsesdirektivet og/eller databeskyttelsesloven?

• Taget stilling til hvordan I kontrollerer jeres leverandørers behandling af jeres personoplysninger, herunder, eksempelvis i forbindelse med kontrol af, om de overholder arbejdsklausuler / ILO-klausuler i kontrakterne mellem leverandøren og jer?

Værter ved arrangementet er advokat og partner Rikke Hoffensetz Andresen og advokat og partner Rasmus Holm Hansen. Advokat og juniorpartner Anni Noes Westergaard, der er specialiseret i IT-ret og persondata, vil tage os sikkert igennem det persondataretlige univers på en letforståelig måde. Det faglige indhold er målrettet de opmærksomhedspunkter, som pensionsselskaber umiddelbart har i forhold til persondatareglerne, og arrangementet sigter mod at give råd, der er direkte og nemt implementerbare i de enkelte selskaber.

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til pensionsselskaber.

Praktisk
Vi byder på en let morgenmad ved ankomst. Det er gratis at deltage i arrangementet.