Arrangementer

I en paneldebat sættes dilemmaer om de nye teknologiske muligheder for sundhedsvæsenet på prøve.

Big Data, AI og IoT – sundt eller usundt i sundhedssektoren?

B19 - Strandvejens Debattelt, Allinge, Bornholm

Nye teknologier anvendes i højere og højere grad i sundhedsvæsenet. Det indbyder til en række dilemmaer – både økonomiske, etiske og juridiske dilemmaer, som netop sættes på spidsen og diskuteres i denne aktuelle paneldebat.

Dilemmaerne vil bl.a. vedrøre om alle de nye sundhedsteknologier reelt giver (mere) lige adgang til sundhed – hvem kommer al den nye teknologi til gavn – er det både ældre og ressourcesvage personer, der får bedre og mere sundhed?

Meget af den nye teknologi kan eksempelvis overvåge patienter og indsamle data for at den kunstige intelligens kan blive endnu klogere. Det giver anledning til dilemmaer i forhold til både privatlivets fred og i forhold til retten til egne data. Ligeledes opstår dilemmaet omkring i hvor høj grad, der er behov for (yderligere) regulering på området – kan vi være ved at regulere os ihjel?

Kom og hør paneldeltagernes bud på om Big Data, AI og IoT er – eller vil være - sundt eller usundt i sundhedssektoren.

Panelet består af: 

  • Thomas Ploug, Professor i IT-etik, Aalborg Universitet
  • Kristian Hart-Hansen, CEO, LEO Innovation Lab
  • Camilla Rathcke, Formand, Yngre Læger
  • Michael Fenger, Formand for Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi, Gentofte Kommune
  • Flemming Christiansen, Vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
  • Henrik Nedergaard Thomsen, Partner, Advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Ordstyrer: 
Regitze Aalykke Hansen, Advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith