Arrangementer

Hvordan spiller demokratiske rettigheder en rolle i samfundets teknologiske udvikling?

Demokratiet i spil

B15 - Kammeradvokatens Demokratitelt, Allinge, Bornholm

Hvordan spiller demokratiske rettigheder en central rolle i vores samfund i dag? Kan vi skabe større sammenhængskraft? Hvilken betydning har grundlovens frihedsrettigheder? Hvordan kan grundloven aktiveres i samfundsaktuelle dilemmaer om den teknologiske udvikling som fake news og overvågning?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil debattere i en levende og publikumsinvolverende dialog med Generalsekretær Morten E. G. Jørgensen fra Dansk Ungdoms Fællesråd, projektleder Sanne Bruun Hansen, Undervisningsministeriet og Managing Partner Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith.

Debatten faciliteres af journalist og korrespondent Simi Jan. Dialogen tager bl.a. afsæt i den interaktive og digitale undervisningsplatform Demokratispillet.dk, som Kammeradvokaten har udviklet til at debattere demokratiet og grundloven.

Panelet består af: 

  • Simi Jan, Journalist og korrespondent, TV2
  • Morten E. G. Jørgensen, Generalsekretær, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Sanne Bruun Hansen, Projektleder på Demokrati under udvikling, Undervisningsministeriet