Arrangementer

Er skøn afgørende for retssikkerheden, og vil fjernelse af skøn i sagsbehandlingen i virkeligheden forringe det sociale sikkerhedsnet?

Er retssikkerhed presset af digitaliseringsklar lovgivning?

K5 - Folkets Hus, Kirkepladsen, Allinge, Bornholm

Er skøn afgørende for retssikkerheden, og vil fjernelse af skøn i sagsbehandlingen i virkeligheden forringe det sociale sikkerhedsnet?

Al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018, og et af principperne er, at lovgivningen så vidt muligt skal tilrettelægges så skøn og subjektive vurderinger minimeres. Det vil give langt mindre mulighed for at tage individuelle hensyn.

I debatten vil vi drøfte, om menneskers livssituation kan sættes på formel, og hvad der sker, hvis borgeren ikke passer i de rigtige kasser. Vi vil også sætte spot på, om skøn står i vejen for ens afgørelser, og om lighed er vigtigere end retssikkerhed!

Panelet består af: 

  • Birgitte Arent Eiriksson, Vicedirektør, Justitia
  • Lisbeth Beck Poulsen, It-Ordfører, Socialistisk Folkeparti
  • Majbrit Berlau, Formand for Socialrådgiverforeningen, Dansk Socialrådgiverforeningen
  • Ellen K. Lykkegård, Formand, Den Offentlige Gruppe, 3F
  • Mads Samsing, Næstformand, HK Kommunal
  • Pia Færch, Kontorchef, KL

Jakob Kamby fra Kammeradvokaten er ordstyrer.

Debatten er arrangeret af HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og 3F's offentlige gruppe.