Arrangementer

Summit Consulting sætter fokus på ledelse i fremtidens arbejdsmarked.

Ledelse i fremtidens arbejdsmarked

G4 - Policy Groups scene, Allinge, Bornholm

På dette års Folkemøde sætter Summit Consulting fokus på, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud, og hvordan nuværende ledelsesmæssige udfordringer kan imødekommes og løses.

God ledelse kom højt op på den politiske dagsorden, da Sophie Løhde i 2017 præsenterede Regeringens Ledelseskommission. Mens vi venter på kommissionens anbefalinger, bliver det tydeligere dag for dag, at de danske arbejdspladser er under hastig forandring. Med millenniumgenerationen, den udskudte pensionsalder og digitalisering på dagsordenen vil vi fremover se et arbejdsmarked med en langt større spændvidde.

Samtidig bliver kravene til virksomheder og organisationer mere og mere komplekse. Fremtidens ledere skal formå at favne de unge samtidig med, at pensionsalderen stadig stiger for en generation, der ikke forstår millennials. Den helt store ledelsesudfordring bliver altså i fremtiden både at håndtere det aldersmæssige spænd og den digitale agenda.

Panelet består af: 

  • Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurship, DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • Michael Valentin, Formand for Foreningen Folkemødet og adm. direktør, Akademikernes A-kasse
  • Christian Bason, Adm. Direktør, Dansk Design Center
  • Karsten Søderberg (Moderator), Adm. Direktør, Summit Consulting
  • Jens Elbo Larsen (Moderator), Partner, Summit Consulting
  • Thomas Østrup Møller, Koncernstyringsdirektør, Rigspolitiet