Arrangementer

Bruger din skole lærerproducerede materialer eller materialer, som er produceret af tredjemand, fx lærebøger, artikler, musik, film, TV-udsendelser eller andet ophavsretligt beskyttet materiale? Så kan arrangementet om skoler og ophavsret måske være noget for dig.

Skoler og ophavsret

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Bruger din skole lærerproducerede materialer eller materialer, som er produceret af tredjemand, fx lærebøger, artikler, musik, film, TV-udsendelser eller andet ophavsretligt beskyttet materiale? Så kan arrangementet om skoler og ophavsret måske være noget for dig.

Rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttet materiale er stærkt organiseret i Danmark, mens brugerne ofte står alene. Hertil kommer, at rettighedshaverorganisationernes hovedopgave er at kommercialisere medlemmernes rettigheder ved forhandling og indgåelse af licensaftaler, herunder tvangs- og aftalelicenser, hvorimod brugerne typisk kun har sporadiske erfaringer med sådanne aftaler. Der er således en skævhed i styrkeforholdet mellem rettighedshavere og brugere, som yderligere forstærkes af de monopollignende forhold, der eksisterer på ”rettighedsmarkedet”.

Tanken medarrangementet Skoler og ophavsret er derfor at styrke skoler, så de står bedre i forhold til rettighedshaverne, når det gælder spørgsmål om skolers brug af ophavsretligt beskyttet materiale.

Vi vil komme ind på følgende spørgsmål:

Hvad er beskyttet?
o Hvilket materiale? 
o Lærerproduceret materiale, lærebøger, artikler, musik, film og TV-udsendelser er formentlig mest relevant for skolerne.
o Hvilken brug? 
o Analog og digital kopiering 
o Analog og digital deling og fremførelse

Skolers ret til lærerproduceret materiale
o Det retlige udgangspunkt
o En skoles konkrete erfaringer; Lone Caspersen fra ZBC fortæller om skolens håndtering af rettigheder til lærerproduceret materiale

Aftalemuligheder
o Almindelige aftaler
o Aftaler med såkaldt aftalelicensvirkning

Program
08.30-09.00 Ankomst med let morgenmad
09.00-11.30 Ophavsretlige problemstillinger v/Partner, Advokat Mette Lindskoug, Kammeradvokaten og HR-konsulent Lone Caspersen, ZBC 
11.30-12.00 Siden sidst v/Partner, Advokat Lene Damkjær Christensen

Målgruppe
Erhvervsskoler, universiteter, professionshøjskoler og gymnasier.

Øvrigt
Det er gratis at deltage i arrangementet.