Arrangementer

Debat om tillid til og integritet i den offentlige forvaltning med fokus på korruptionsrisiko.

Tillid som dansk kerneværdi – er den truet?

B19 - Strandvejens Debattelt, Allinge, Bornholm

Tillid er afgørende for velfærdssamfundets sammenhængskraft. Men den udfordres, hvis de samfundsbærende institutioner opleves at snyde eller reelt snyder på vægten. Danmark kritiseres desværre i stigende grad for manglende transparens og håndhævelse både ift. privat og offentlig sektor.

Der rejses tvivl om partipolitisk neutralitet, vennetjenester, misbrug af offentlige midler og viljen til at bekæmpe hvidvask i bankerne, og korruption kan ikke længere afvises som et teoretisk problem.

Skyldes det, at vi glemmer at vedligeholde den høje etiske standard, som er et særkende for danske myndigheder og virksomheder? Hvad vil ske, hvis tillid erstattes med mistillid? Risikerer den offentlige sektor at miste opbakning med konsekvenser for vores velfærdssamfund og demokrati? Risikerer virksomhederne krav om øget kontrol og alvorligere sanktioner? Hvem bør være garanter for, at tilliden bevares?

Karen-Helene Hjort styrer debatten, hvor tillidens forudsætninger og udfordringer diskuteres.

Panelet består af:

  • Peter Skaarup, formand for Folketingets Retsudvalg, Dansk Folkeparti
  • Peter Loft, Kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune.
  • Poul Madsen, Chefredaktør, Ekstra Bladet
  • Jesper Tynell, Journalist og forfatter

Ordstyrer:
Karen-Helene Hjort, Journalist, TV2