Arrangementer

Arbejdsgiveransvaret rækker videre end det traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverforhold. Men hvor går grænsen?

Hvor langt rækker arbejdsgiveransvaret?

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Arbejdsgiveransvaret rækker videre end det traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverforhold. Men hvor går grænsen?

Denne eftermiddag ser vi nærmere på personkredsen. Hvad gælder i forhold til frivillige generelt og på områder, hvor frivillige udfører opgaver, der ligger tæt op ad eller i tilknytning til opgaver, der udføres af det offentlige? Vi vil herudover se på, hvad der gælder i forhold til praktikanter, personer i arbejdsprøvning og andre løst tilknyttede personer.

Vi behandler både den situation, hvor pågældende kommer til skade og situationen, hvor han eller hun forvolder skade. Herudover ser vi på hvilke situationer, der er omfattet af arbejdsgiveransvaret. Hvor firmarelateret skal et socialt arrangement være for at falde ind under arbejdsgiveransvaret? Og hvad gælder for skader under transport i forbindelse med arbejdet?

Målgruppe
Arrangementet retter sig mod private og offentlige arbejdsgivere, herunder kommuner, forsikringsselskaber og andre, der har brug for nærmere kendskab til arbejdsgiveransvarets rækkevidde.

Praktisk
Der vil være networking med let forplejning efter oplæggene. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen.