Arrangementer

Kammeradvokaten og forsikringsselskabet RiskPoint sætter fokus på betydningen af compliance (i ordets bredeste forstand) i en forsikrings- og ansvarsretlig ramme for finansielle institutioner.

Ansvar og compliance i finansielle institutioner - et andet perspektiv

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Kammeradvokaten og forsikringsselskabet RiskPoint sætter fokus på betydningen af compliance (i ordets bredeste forstand) i en forsikrings- og ansvarsretlig ramme for finansielle institutioner.

Advokat og partner hos Kammeradvokaten Tormod Tingstad fortæller om compliance fra et juridisk og praktisk perspektiv, mens Senior Claims Adjuster og advokat Jonas Svensson fortæller om compliance i et forsikringsretligt og erstatningsretligt perspektiv.

Advokat Tormod Tingstad har mange års erfaring bag sig som complianceansvarlig i en række store virksomheder. Tormod vil bl.a. fokusere på:

• Hvad er egentlig ”compliance” for en finansiel institution?
• Er det acceptabelt at tage ”compliancerisiko”?
• Hvad er vigtigst at fokusere på: Kultur og kompetence vs. regler og krav?
• Hvordan bliver compliance et levende ledelsesværktøj i virksomheden?

Advokat Jonas Svensson har mange års praktisk erfaring med professionsansvar, kriminalitetsforsikringer og ledelsesansvar gennem arbejde i forsikringsselskaber. Jonas har endvidere virket, som ekstern lektor i Specialiseret Erstatningsret ved Københavns Universitet. Af emner, der vil blive drøftet kan nævnes:

• Kan man forsikre tilsidesættelse af compliance?
• Hvordan er samspillet mellem compliance og forsikringsdækning?
• Hvordan er samspillet mellem compliance/god skik og ansvar i relation til rådgivningsansvar for finansielle institutioner?
• Er bestyrelsesansvaret for finansielle institutioner påvirket af reguleringen inden for compliance?

Program
15.00-15.15 Velkommen ved Riskpoint og Kammeradvokaten – rammesætning for arrangementet
15.15-16.00 Compliance v/Partner, Advokat Tormod Tingstad, Kammeradvokaten
16.00-16.15 Pause
16.15-17.15 Compliance set fra forsikringsbranchen v/Senior Claims Adjuster, Advokat Jonas Svensson, Riskpoint
17.15-17.30 Debat
17.30-18.00 Let anretning og networking

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til medarbejdere i finansielle virksomheder, der arbejder med ansvar, compliance eller forsikring, skadebehandlere og advokater i forsikringsselskaber samt forsikringsmæglere.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.30.
Det er gratis at deltage i arrangementet.