Arrangementer

Har du ansvaret for, at din organisation eller dele af den overholder de komplekse persondataretlige regler og krav fremadrettet? Så kan det nye DPO-netværk være din vej til at holde dig løbende opdateret og få metoder til at sikre vedvarende compliance.

DPO-netværket #3: Databeskyttelse ved brug af kunstig intelligens

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Program
14.00-14.15 Velkommen
14.15-14.35 Nyt siden sidst v/Martin Sønnersgaard, Kammeradvokaten
14.35-15.15 Hvad er kunstig intelligens?, v/Kaare Brandt Petersen, Implement Consulting Group
15.15-15.35 Pause
15.35-15.55 Gruppediskussion
15.55-16.35 Case: Kunstig intelligens og snydbekæmpelse – Erhvervsstyrelsens erfaringer v/Niels-Peter Rønmos, Erhvervsstyrelsen
16.35-16.50 Pause                     
16.50-17.10 Gruppediskussion vedr. case
17.10-17.50 De databeskyttelsesretlige rammer for brug af kunstig intelligens v/Jakob Kamby, Kammeradvokaten
17.50-18.00 Opsamling
18.00-         Tapas og networking

Målgruppe
Netværket er åbent for dig, der har deltaget på Kammeradvokatens og Implement Consulting Groups DPO-uddannelse (Foundation og/eller Practitioner) og andre interesserede fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der har et ansvar for håndtering af persondata.

Du har måske rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal arbejde i en DPO-lignende rolle eller tæt sammen med en DPO, it-sikkerhedschef (CIO), complianceofficer eller andre jurister og informationssikkerhedsfolk, der beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed.

Deltagelse i møder i DPO-netværket kræver medlemskab. Læs mere om netværket her.

Pris for medlemskab
4 møder i netværket koster kr. 12.000 ekskl. moms.