Arrangementer

Få styrket dit kendskab til området og den nyeste praksis, så du kan håndtere konkrete problemstillinger og udfordringer i forbindelse med gennemførelse af forsikringsudbud.

EU-udbud af forsikringer

Forsikringsakademiet A/S, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Forsikringsindkøb til den offentlige sektor er reguleret af udbudsloven og EU’s udbudsdirektiver. Derfor skal navnligt kommuner, regioner, staten, almennyttige boligselskaber og offentligt ejede virksomheder udbyde forsikringsaftalerne efter de særlige procesregler, som gælder efter disse regelsæt.

Det er således andre vilkår, end man kender fra de forsikringsudbud, som selskaberne sædvanligvis modtager fra erhvervsvirksomheder, der gælder.

Denne temadag fokuserer på at give en praktisk indføring i, hvordan man gennemfører et EU-udbud af forsikringer. Og vi kigger nærmere på, hvordan man bedst optimerer sin proces, med henblik på at få gode tilbud og i sidste ende en god forsikringsaftale.

Du kommer bl.a. til at høre om

 • Hvornår skal forsikringer i EU-udbud? Hvad siger reglerne?
 • Hvilke udbudstyper kan anvendes – og hvordan fungerer de i praksis?
 • Hvordan gennemføres et udbud – herunder prækvalifikation, tilbudsevaluering m.v.?
 • Hvad gælder med hensyn til ESPD og indhentelse af dokumentation?
 • Hvad skal udbudsmaterialet bestå af?
 • Gode råd og faldgruber - både for ordregiver og tilbudsgiver
 • Hvad er en stand still-periode?
 • Hvordan afgives konditionsmæssige tilbud?

Indholdet er målrettet dig
- der arbejder med udbud - både ordregivere og tilbudsgivere, og som ønsker viden om og forståelse for, hvornår udbudsreglerne finder anvendelse, og hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis. Herunder:

 • Indkøbere i forsikrings- og pensionsselskaberne
 • Ledere, medarbejdere og *advokater i forsikrings- og pensionsbranchen, som arbejder med udbud
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • *Advokater og advokatfuldmægtige
 • Medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Medarbejdere i regionerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Revisorer

Sådan er dagen bygget op 
På baggrund af faglige indlæg har du mulighed for at få viden og inspiration, som kan danne grundlag for debat og nytænkning.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til fire lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.45
Velkomst og introduktion til dagens program 
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Malene Roose Bagh – Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

09.45 - 10.45
Hvornår er der EU-udbudspligt? Herunder navnlig:

 • Hvilke aftaler er udbudspligtige (mægleraftaler/forsikringsaftaler)?
 • Hvad er tærskelværdierne?
 • Hvad gælder ved rammeaftaler?
 • Hvad gælder for indkøb under tærskelværdierne?

10.45 - 11.00
Kaffepause

11.00 - 12.00
Typer af udbud, herunder navnlig:

 • Offentligt og begrænset udbud
 • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
 • Markedsdialog.

12.00 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.45
Udfyldelse af udbudsbekendtgørelsen, herunder bl.a.:

 • Hvad skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen?
 • Hvor lang tid bør løbetiden af en kontrakt/rammekontrakt være?
 • Hvornår er optioner og delaftaler hensigtsmæssige?
 • Hvilke objektive kriterier kan sættes for prækvalifikation?
 • Bør der opsættes mindstekrav for egnethed – og hvordan skal de formuleres?
 • Udelukkelsesgrunde – bør der vælges frivillige udelukkelsesgrunde
 • ESPD.

13.45 - 14.15
Prækvalifikation/Udvælgelse

 • Hvordan evalueres oplysningerne modtaget fra ansøgerne – udelukkelse og egnethedsvurdering?
 • Hvordan gennemføres en udvælgelse?
 • Hvad gør man, hvis der mangler oplysninger?

14.15 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 15.15
Udbudsmaterialets indhold, herunder navnlig:

 • Hvilke dokumenter bør udbudsmaterialet indeholde?
 • Gode råd om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse/kravspecifikation - hvor er faldgruberne?
 • Hvad bør udbudsbetingelserne indeholde?
 • Hvordan formuleres lovlige tildelingskriterier?
 • Evalueringsmetode – hvad er lovligt ?
 • Gode råd om udarbejdelse af forsikringsaftalen/policen.

15.15 - 15.30
Tilbudsprocessen

 • Skal der afholdes orienteringsmøder?
 • Hvordan håndteres spørgsmål fra tilbudsgiverne?
 • Kan man ændre i udbudsmaterialet undervejs?

15.30 - 15.40
Kaffepause

15.40 - 16.00
Evaluering, kontrakttildeling og afslutning af EU-udbud, herunder:

 • Undersøgelse af tilbuddenes konditionsmæssighed
 • Evaluering og tildeling
 • Anvendelse af pointmodeller
 • Hvordan udarbejdes en evalueringsrapport?
 • Afslag og begrundelser
 • Kan tilbudsgiverne præsentere deres tilbud?
 • Stand still
 • Ordretildelingsbekendtgørelse.

16.00
Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

Pris og tilmelding

Aktionærpris: 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding. Du kan tilmelde dig her.