Arrangementer

Forum for Kontrakter og Udbud #3

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Contract Management med en udbudsretlig vinkel

På årets tredje Forum for Kontrakter og Udbud sætter vi fokus på Contract Management. 

Når ordregiver gennemfører en anskaffelse, er fokus i høj grad på anskaffelsen (det man køber) og den tilhørende udbudsproces. Det er dog lige så vigtigt at have styring af den indgåede kontrakt for øje, både af kommercielle og juridiske årsager. Og det er vel at mærke forhold, som man skal have for øje, allerede i forbindelse med kontraktens udbud og indgåelse.

Vi giver dig en introduktion til Contract Management som disciplin, herunder fokus på understøttelse af kommercielle forhold i en organisation, samt relevante udbudsretlige forhold i form af bl.a. brug af fleksible udbudsformer og ændringsstyring.


Kl. 14:30 Velkomst, v/Partner, advokat Jens Bødtcher-Hansen 
 
Kl. 14:35 Seneste praksis, v/Erhvervsjuridisk rådgiver, Cand. merc. jur. Charlotte Maria Jensen

Kl. 15:30 Kaffepause

Kl. 15:45 Contract Management som disciplin med en udbudsretlig vinkel, v/Partner, advokat Kristian Hartlev og partner, advokat Anders Thede Bossen

Vi giver dig en introduktion til Contract Management som disciplin, og vi beskriver, hvorfor Contract Management er en nødvendighed i en organisation. Indlægget tager udgangspunkt i en kontrakts understøttelse af et kommercielt behov, herunder i forhold til behovsopgørelse, udbud, driftsfasen/leverancen samt afvikling af kontrakten.

Det er nødvendigt at have den nødvendige kontraktuelle styring for øje, særligt i anskaffelsesfasen, hvor det er nødvendigt at scope kontrakten rigtigt. Ud over at skabe et overblik, vil dette indlæg bl.a. have fokus på udnyttelse af udbudslovens fleksible udbudsformer i forhold til muligheder for dialog med markedet som redskaber til at få fastlagt det rette scope. 


Vi sætter fokus på Contract Management i forhold til styring af kontrakter. Indlægget giver et indblik i fokuspunkter og redskaber i forhold til styring, herunder i interessesfæren internt i en organisation som grundlag for et kontraktuelt samarbejde med leverandører. Endvidere vil der være fokus på mulighederne for ændringer af kontrakter i kontraktens varighed. 

Der holdes pause undervejs.
 
Kl. 18:00 Networking og en let anretning.


Målgruppe
Forum for Kontrakter og Udbud er Kammeradvokatens forum for alle offentligt ansatte, herunder eksempelvis ansatte i statslige, regionale og kommunale myndigheder eller ansatte i offentligretlige organer mv., og som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.


Medlemskab er påkrævet, du kan læse om de forskellige medlemskaber her.

Netværksmøde i Aarhus
Se her for tilmelding i Aarhus den 12. september.


Vi ser frem til at byde dig velkommen.