Arrangementer

Lær at etablere complianceprogammer, som fastholder god adfærd, integritet og tillid.

Compliance i det offentlige: Fra koncept til praksis

Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3a, 1717 København

Kursets indhold

På kurset får du en dyb forståelse af rammer, faldgruber og muligheder for compliance i en offentlig organisation. Du får værktøjerne til at identificere den relevante lovgivning og risikobilledet.

I løbet af kurset omsætter du værktøjer og metoder til et konkret complianceprogram, som er direkte relevant og brugbart for din organisation eller afdeling. Du lærer at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd, integritet og compliance i din egen organisation. 

Advokat Tormod Tingstad fra Kammeradvokaten og juridisk chef Pernille Christensen fra KL er gennemgående undervisere på kurset. På hvert modul får du også indlæg fra en lang række faglige eksperter og myndigheder. 

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil bidrage til at fastholde tilliden mellem den offentlige forvaltning og borgerne og andre interessenter. Derfor ønsker du viden og kompetencer til at sikre, at din organisation eller afdeling kan fungere korrekt og effektivt i forhold til compliance.

Du er konsulent eller leder i en offentlig organisation eller myndighed.

På kurset lærer du at:

 • Forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst
 • Udvikle en strategi og implementeringsplan for et complianceprogram 
 • Integrere principperne for god forvaltning 
 • Implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din organisation eller afdeling
 • Tilrettelægge og gennemføre interne undersøgelser, når noget er gået galt 
 • Agere som ledelsens kompetencecenter i compliance. 

Hvorfor lære om compliance?

Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i din offentlige myndighed.  

Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx ’Kodeks VII’ og ’God adfærd i det offentlige’. Det kræver et tydeligt og systematisk koncept, som konkret:

 • tydeliggør ledelsens krav og forventninger til god adfærd (’tone at the top’)
 • artikulerer regler og forventninger
 • giver oversigt over tilgængelige værktøjer
 • tilbyder træning og vejledning
 • anviser en varslingsordning for uetisk/ulovlig adfærd, fx en whistleblowerordning.

Når du lærer at etablere og implementere et smidigt complianceprogram, er du med til at understøtte god og tillidsvækkende adfærd i din organisations kultur, drift og ledelse.

Flere ministerier, herunder Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, samt Moderniseringsstyrelsen og KL, støtter op om initiativet med en complianceuddannelse for den offentlige sektor.

Tilmelding og mere infomation

Læs mere om programmet samt tilmelding her.