Arrangementer

På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både juridisk, men også strategisk i forhold til at skabe bedre processer og spare udgifter.

Byggesagens skjulte faktorer – håndtering af ledningsarbejder

Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, hvis der ikke er overblik udgifterne i anlægsbudgettet eller håndtering af juridiske forhold.

I dette heldagskursus pakker vi så at sige ledningerne ud og giver dig overblik over regler og problemstillinger samt giver indblik i dine muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser.

Vi ser blandt andet på det såkaldte gæsteprincip. Det har nemlig afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt. Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet gælder, ligesom det er relevant at sikre sig, at der er klarhed om ejerforhold, hvis der skal etableres nye forsyningsledninger på en ejendom.

I løbet af kurset får du derfor overblik over de relevante regler, og hvordan du anvender dem i praksis. Vi sætter særlig fokus på gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherren skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger. Vi gennemgår nyere praksis om gæsteprincippet og behandler bl.a. temaer som ledningsdeklarationer, principper for prisfastsættelse ved fravigelse af gæsteprincippet mv.

Program

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.10 Runde med deltagerne: Hvad er udfordringerne?

Kl. 10.30 Introduktion til gæsteprincippet
Introduktion til reglerne bag gæsteprincippet og hvad det betyder for bygherren

Kl. 11.00 Flytning og anbringelse af ledninger
Gennemgang af reglerne for flytning og anbringelse af ledninger. Herunder hvordan fordeles ansvar og udgifter.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00  Flytning og anbringelse af ledninger (fortsat)
Vi fortsætter formiddagens gennemgang af regler samt diskussioner

Kl. 14.00 Case: Hovedstadens Letbane
Hør om den praktiske håndtering af ledninger fra Hovedstadens Letbane, som er i gang med at etablere den nye Ring 3 Letbane.
Brian Hoffmann, projektleder, Hovedstadens Letbane

KL. 15.00 Gennemgang af praktiske eksempler og drøftelser ved bordene

Kl. 15.30 Opsamling, evaluering og afslutning

Kl. 16.00 Tak for i dag

Undervisere

Stig Grønbæk Jensen, partner og advokat og Sarah Jano, advokat, Kammeradvoka-ten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Både Stig og Sarah har stor erfaring med ledningsområdet og juridiske spørgsmål om, hvem der skal betale for udgifter til ledningsarbejder ved gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter.

Gæsteoplæg
Brian Hoffmann, projektleder, Hovedstadens Letbane
Brian er ansvarlig for koordinering af ledningsomlægninger på Letbane på Ring 3.  Han er uddannet bygningskonstruktør og murer og har før Letbanen været byggeleder med ansvar for etablering af elevatorer mellem perron og gangtunnel på Københavns Hovedbanegård.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-16.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. 

Pris

Medlemspris: 2800 kr. ex. moms
Ikke medlemmer: 4100 kr. ex. moms

Tilmelding

Tilmeld dig her.