Arrangementer

Vores første arrangement i 2019 handler om behandlingen af tvister i byggeriet. Vi sætter fokus på de ændringer og nyskabelser, der følger det nye AB-system og deres praktiske håndtering.

Fagligt Forum for Entreprise #1 - Tvisteløsning efter AB18

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, Aarhus

Med det nye AB-system har byggeriet fået nye standardvilkår, og der er foretaget en række ændringer i forhold til de gamle standarddokumenter.

Nogle af de mest markante ændringer er foretaget i dokumenternes kapitler om tvister. Til grund for disse ændringer ligger først og fremmest ønsket om en hurtigere og mere løsningsorienteret håndtering af tvister. Dette har medført ændringer i forhold til de traditionelle former for behandling af tvister, ligesom der med eksempelvis ”løsningstrappen” og hurtige afgørelser er tilkommet helt nye procedurer.

AB-systemets ændringer og tilføjelser vedrørende tvister har endvidere resulteret i, at Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg i december 2018 fremkom med nye og opdaterede regler for tvisters praktiske behandling ved Voldgiftsnævnet.

Vores første arrangement i 2019 handler derfor om behandlingen af tvister i byggeriet. Vi sætter fokus på de ændringer og nyskabelser, der følger det nye AB-system og deres praktiske håndtering. 

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

· Praktiske overvejelser i forbindelse med løsningstrappen

· Muligheder og udfordringer forbundet med hurtige afgørelser

· Anvendelsesområdet for sagkyndige beslutninger

· Voldgiftsnævnets nye regler for behandling af tvister

Program
15:00-15:05 Velkomst

15:05-15:50 De nye regler om hurtige afgørelser set ud fra Voldgiftsnævnets perspektiv. Hvordan vil hurtige afgørelser blive gennemført i praksis, v/Jurist Martin Lybecker Hansen, Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg 

15:50-17:10 (inkl. pause) Overvejelser i forhold til håndtering af tvister, særligt med hensyn til tvisteløsning sideløbende med udførelsen, v/Advokat Kasper Mortensen, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith

17:10-17:40 Nyt fra entrepriseretten. Gennemgang af retspraksis siden sidst, v/Advokat Magnus Bjerre Clausen, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith

17.40-: Networking og en let anretning

Målgruppe
Arrangement henvender sig til alle, der beskæftiger sig med byggeriets retsforhold.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.40. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet afholdes også i København.


Pris 0,- DKK