Arrangementer

Den 7. marts 2019 afholder vi arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i Aarhus.

Forum om Ledninger - offentlige myndigheder og anlægsselskaber #1

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Den 7. marts 2019 afholder vi arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i Aarhus. Vi gentager succesen fra København og giver denne gang deltagerne en introduktion til gæsteprincippet, og så sætter vi ellers fokus på ny praksis på ledningsområdet, herunder først og fremmest Højesterets dom i sagen om betaling for udgifter til prøvegravningsarbejder.

Du får viden om
Vi starter med en introduktion til gæsteprincippet og gør status i forhold til udviklingen i retspraksis igennem de senere år.

Derudover gennemgår vi Højesterets dom af 23. oktober 2018 om udgifter til prøvegravningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et vejprojekt. Dommen kan læses her.

Sagen rejser for det første et principielt spørgsmål om forholdet mellem vejlovens gæsteprincip og LER-lovgivningen, og det skal vi se nærmere på. Vi gennemgår i den sammenhæng ledningsejerens forpligtelser efter vejlovens gæsteprincip og ledningsejerens forpligtelser efter LER-lovgivningen, og vi skal drøfte synspunkterne fremført i sagen af henholdsvis vejmyndigheden og ledningsejeren.  

Sagen drejer sig også om omfanget af gæsteledningsejerens betalingsforpligtelse og således, om denne også kan udstrækkes til at omfatte udgifter til et prøvegravningsarbejde. Vi skal i den forbindelse se nærmere på retspraksis om betaling for udgifter til andre tekniske løsninger end egentlige ledningsflytninger, herunder selvfølgelig Højesterets dom i sagen om Vintapperrampen (UfR 2015, side 2854 H). 

Under vores sædvanlige punkt om ny praksis kommer vi bl.a. ind på en ny Ekspropriationskommissions kendelse om princippet om nyt for gammelt, der drejede sig om kabellægning af luftledningsanlæg.

Der er med andre ord lagt op til endnu et spændende netværksarrangement, og vi glæder os til at se jer.

Program
Kl. 12.30-12.45 Velkomst og goddag til netværksledere og deltagere

Kl. 12.45-13.15 Introduktion til gæsteprincippet

Kl. 13.15-14.00 Højesterets dom om udgifter til prøvegravninger

Kl. 14.00-14.15 Pause og netværk             

Kl. 14.15-14.45 Ny praksis i øvrigt

Kl. 14.45-15.00 Networking og sandwich

Målgruppe
Offentlige myndigheder og anlægsselskaber. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Forum om Ledninger.


Pris 0,- DKK