Brancher

Den almene boligsektor

I disse år er der et øget fokus på, at den almene sektor som helhed effektiviserer. Tiltag som øget samdrift, bedre opgavestyring, in/outsourcing af opgaver, fælles indkøbspolitik, udbud og massiv digitalisering i organisationerne er blot nogle af de løsninger, der ses. 

I det daglige står organisationerne over for spørgsmål og udfordringer, der peger i mange forskellige juridiske retninger.

Det forudsætter specialiseret og kompetent juridisk bistand, som mange organisationer ikke selv er rustet til at løfte in-house.

Vores indsigt i den almene boligsektors behov


Kammeradvokatens bistand til almene boligorganisationer og administrationsorganisationer er baseret på mange års erfaringer.

Det har givet os en helt særlig forståelse for den almene boligsektors særlige karakter, behov og udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til samspillet mellem boligorganisationen og administrationsorganisationen, opgaver, rettigheder, pligter og ikke mindst beboerdemokratiet. 

Vores størrelse som Danmarks største advokathus betyder, at vi gennem årene har udviklet en omfattende specialisering på alle områder af relevans for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer. Vi er dermed stærkt rustet til at håndtere alle de juridiske spørgsmål, som I står med, i en operationel kontekst.

Ansættelser og medarbejdere

Den almindelige daglige drift og større omstruktureringer kan give anledning til mange forskellige personalejuridiske udfordringer og spørgsmål. Vi rådgiver almene boligorganisationer og administrationsorganisationer om alle de spørgsmål, der opstår i relation til personalejuraen. Fra det konkrete ansættelsesforhold til implementering af generelle politikker.

Grund- og ejendomskøb

Når der skal indgås aftale om køb af bygge- og projektgrunde eller ejendomme, opstår samtidig en række juridiske opgaver. Vi hjælper igennem hele processen med at minimere de juridiske risici. Vi gennemfører gerne en undersøgelse - en due diligence - der kortlægger samtlige juridiske forhold, der måtte være omkring grunden eller ejendommen.

Det hele foregår effektivt i løbet af bare få dage, fra vi har modtaget materialet, så I kan handle hurtigt.

Udbud

Vi har et indgående kendskab til de udbudsretlige udfordringer, som er forbundet med den almene boligsektor, herunder udbud af rådgiveraftaler, entreprise og rammeaftaler. Vi hjælper i hele processen med udbudsbetingelser, rammeaftaler, entreprise- og rådgivningskontrakter m.v.

Byggeri og entreprise

Vi bistår i sager, hvor almene boligorganisationer - evt. i samarbejde med administrationsorganisationen (”byggeforretningsføreren”) - skal gennemføre nybyggeri, ombygning eller renovering af boliger. Vores rådgivning omfatter ofte hele processen fra de første overvejelser og idéoplæg frem til, at den indflytningsklare bygning står færdig, herunder med bistand hvis der opstår tvister.

Lejeret

Vi har et indgående kendskab til og forståelse for det helt særlige samspil mellem administrationsorganisationen og boligorganisationen som juridisk udlejer, og beboerne som på den ene side er juridiske lejere og på den anden side også er beboerdemokratiske beslutningstagere. Vi har mange års erfaring i at rådgive inden for lejerettens område, og vi bistår i alle lejeretlige forhold.

Digitalisering

Vores hold af højt specialiserede it-advokater har detaljeret kendskab til it-ydelser og forretningsmæssig forståelse for boligorganisationens og administrationsorganisationens behov for at få sat strøm til analoge løsninger. Vi har mange års erfaring med at rådgive om it-kontrakter i forbindelse med digitaliseringsprojekter og bistår fra idéfase til udrulning. Vores fokus er på at sikre, at I opnår de forretningsmål og effektiviseringsgevinster, der er sat for digitaliseringsprojektet.

Persondata

De skærpede persondataregler stiller omfattende krav til almene boligorganisationer og især administrationsorganisationers administration i forhold til såvel beboere, bestyrelser og medarbejdere. Vi hjælper jer med at få styr på alle procedurer, sikkerhed, aftaler og politikker, og vi rådgiver jer i, hvordan I løbende sørger for, at I vedbliver at være compliant med gældende regler.

Konfliktløsning

Kammeradvokaten er særdeles rutineret i løsning af konflikter. Vi fører og afslutter årligt ca. 1.800 retssager og repræsenterer årligt kunder i mere end 100 voldgiftssager. Vores omfattende erfaring fra retssystemet trækker vi på, når vi hjælper parter med at nå til enighed uden for retssalen - f.eks. gennem mediation eller mægling.

Kort vej til det kvalificerede råd

Vi kan hurtigt være med på sidelinjen med det gode råd, hvis tiden er knap. Og dermed kan vi hjælpe med at minimere risici, mens tid er - før det går skævt.

Hvis I ønsker, at vi indtræder i en sag, gør vi gerne det - men vi tilbyder jer også gerne hjælp til selvhjælp.