Brancher

Forsikring


Samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling samt behovet for risikostyring og risikominimering fører til en stadig stigende efterspørgsel på traditionelle forsikringsprodukter, udvikling af nye forsikringsprodukter, forsikringsprodukter relateret til den nye digitale tidsalder og forsikring af specielle forsikringsbare interesser. Det skaber spændende udfordringer og muligheder.

Vores erfaring

Vi har mange års erfaring med at hjælpe med de juridiske udfordringer relateret til forsikring.

Vores team af specialister har omfattende rådgivnings- og retssagserfaring. Teamet har baggrund i forsikringsbranchen og retsvæsenet og omfatter tillige certificerede mediatorer og voldgiftsdommere. Vores rådgivning er baseret på et indgående kendskab til forsikringsbranchen og det regulerede marked, og vi anvender de komplekse regler i forhold til både myndigheder og virksomheder.

Vores kunder efterspørger bistand i forhold regulatoriske spørgsmål, spørgsmål om god skik, markedsføring og forbrugerbeskyttelse, planlægning, udbud og implementering af forsikringsprogrammer nationalt og internationalt, InsurTech, fortolkning og anvendelse policens dækningsbestemmelser, forsvar mod krav rejst under ansvarspolicen, afklaring af regresspørgsmål samt konflikthåndtering i eller uden for rets- eller voldgiftssagen eller ved mediation.

Se nedenfor, hvad vi kan hjælpe med.