Brancher

Forsvar & Sikkerhed

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske status har ændret sig i takt med vores internationale engagement i koalitioner og fredsbevarende opgaver, tegningesagen i 2006, og en generelt forøget terrortrussel.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Udenrigsministeriet og andre myndigheder har som følge heraf et særligt behov for rådgivning om, hvordan de specielle udfordringer på forsvars- og sikkerhedsområdet kan håndteres.

Vi fører retssager om kontraktforhold og repræsenterer kunderne i forbindelse med klagesager, hvis konkrete anskaffelser indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Vi rådgiver om strategiske og konkrete juridiske forhold af betydning for kundernes målsætninger på deres fagområde, og fører i nødvendigt omfang drøftelser med EU-Kommissionen når sagerne kræver det.