Brancher

Kommuner og Regioner

Kommuner og regioner er i gang med at gennemgå store forandringer, der blandt andet indebærer omfattende effektivisering, omkostningsreduktioner og professionalisering.

De mange forandringer giver helt nye muligheder. Men de stiller samtidig meget store krav til den juridiske kvalitet af de løsninger, der bliver valgt ud. Det er derfor helt afgørende, at de rette juridiske rammer bliver tænkt ind på et så tidligt tidspunkt i en proces som muligt.

I rollen som Kammeradvokat har vi opbygget en omfattende viden om offentlige institutioner, deres virkeområder, beslutningsgange, arbejdsmetoder, retlige rammer og den særlige politiske og strategiske sfære, som de ofte opererer indenfor. Denne helt særlige indsigt bruger vi, når vi rådgiver kommuner og regioner om deres juridiske udfordringer og udvikler løsninger, som understøtter deres forretningsmæssige mål.


Se hvad vi kan hjælpe jer med nedenfor.