Brancher

Life Science

 

Vores life science-team er sammensat af specialister på tværs af vores faglige specialer, hvilket sætter os i stand til at levere højt specialiseret rådgivning vedrørende alle juridiske forhold, som relaterer sig til life science-branchen, herunder:

 • Regulatoriske forhold

 • Beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder, herunder i forbindelse med anvendelse af ”nye” teknologier, som eksempelvis AI og big data i sundhedssektoren

 • Parallelimport

 • Markedsføringsret og forbrugerspørgsmål

 • Konkurrenceret og EU-ret

 • Beskyttelse af persondata

 • Corporate compliance

 • Licensaftaler

 • Kommercielle partnerskabsaftaler, strategiske samarbejder og joint ventures

 • Investeringer og M&A

 • Indkøb af lægemidler

 • Udbudsret og salg til offentlige myndigheder

 • Produktansvar og forsikringsforhold

 • Juridiske forhold inden for digital health

 • Strategisk rådgivning omkring proaktiv brug af tvistløsningsregimer

 • Forbudssager, andre retssager, voldgift, mediation og anden alternativ tvistløsning

Vi bistår i alle faser, og vi er vant til at håndtere sager i krydsfeltet mellem betydelig teknisk og juridisk kompleksitet. Vores brede erfaring giver en vigtig ballast i rådgivningen om sagens forløb, hvad enten det er en forhandling om overdragelse af et patent eller en tvist om at standse en parallelimport.

Vi investerer i at forstå vores kunders forretning, deres stakeholders og de kommercielle forhold, der ligger til grund for den enkelte sag, og vi sammensætter vores team af specialister på baggrund af den konkrete sag. Vi leverer altid løsningsorienteret, værdiskabende og to-the-point rådgivning tilpasset den enkelte kundes konkrete behov.