Brancher

Sundhed

Sundheds- og velfærdssektoren står over for en række store udfordringer, der vil lægge pres på kvalitet og effektivitet i de offentlige ydelser. Udfordringerne knytter sig blandt andet til de stigende udgifter i sundhedssektoren og til håndteringen af den stadigt aldrende befolkning.

Kammeradvokaten har nedsat et stærkt hold af dedikerede medarbejdere med særligt fokus på sundheds- og velfærdssektoren. Holdet har stor erfaring med at tilrettelægge, strukturere og designe udbudsprocesser, håndtere komplicerede kontrakter og samarbejdsmodeller og rådgivning i forbindelse med forskning og fondsmidler. Holdet har bl.a. bistået med indkøb af mangeartede behandlingsydelser, strukturering af medicinindkøb og indkøb af mange forskellige it-ydelser og -værktøjer, herunder tilrettelæggelse og strukturering af patientforløb, samt indkøb af diverse medicoteknisk udstyr.


Se hvad vi kan hjælpe jer med nedenfor.