Brancher

Undervisning og Uddannelse

Det er reformernes tid for de fleste skoler og uddannelsesinstitutioner. Såvel gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler, professionshøjskoler som universiteter er udsat for store forandringer i disse år. Økonomien er stram og effektivisering på dagsordenen. Fra politisk hold ønsker man mere uddannelse og forskning, hurtigere gennemløbstider og digitalisering af undervisning og administration ligesom der er fokus på, at der uddannes til erhvervslivets reelle behov.

Vi rådgiver sektoren om deres juridiske udfordringer og leverer skræddersyede og integrerede løsninger, som understøtter deres målsætninger.

Se hvad vi kan hjælpe jer med nedenfor.