Nyheder

Finansministeriet har, som forventet, meddelt, at staten vil ændre sin strategi for indkøb af juridisk bistand på nærmere definerede områder.

Moderniseringsstyrelsen justerer sin indkøbsstrategi


Finansministeriet har, som forventet, meddelt, at staten vil ændre sin strategi for indkøb af juridisk bistand på nærmere definerede områder.

I forbindelse med indgåelsen af den gældende kammeradvokataftale besluttede Retsudvalget, at man vil fastholde ordningen med én fast hovedleverandør af juridiske tjenesteydelser til staten, men at man naturligvis løbende skal se på mulighederne for at myndighederne i højere grad kan udføre opgaver selv og eventuelt bruge andre advokater, hvor særlige statslige synergier ikke gør sig gældende.

Moderniseringsstyrelsen igangsatte derfor i efteråret 2015 et arbejde for at analysere disse muligheder. Dette arbejde har resulteret i rapport med en række anbefalinger til Moderniseringsstyrelsen. Ændring af indkøbsstrategien på det juridiske område indgår nu som et forventet led i realisering af disse anbefalinger.

Det betyder ændringen

Ændringen indebærer, at staten i de kommende år kommer til at insource følgende områder:

  • Ankestyrelsens arbejdsskadesager
  • hele Ankestyrelsens sygedagpengeområde
  • Såkaldte ”gennemførelsessager” hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Der vil desuden ske outsourcing af patientskadeerstatningssager hos Ankenævnet for patienterstatningen.

Den nuværende aftale

Den moderniserede kammeradvokataftale, der trådte i kraft 1. januar 2015, medførte bl.a. en ny prisstruktur. Det betyder, at staten i dag modtager ydelser fra Kammeradvokaten til timepriser, som, ifølge et prisbenchmark, ligger langt under, hvad man ser hos sammenlignelige advokatfirmaer.

Finansministeriet gennemførte for nylig en tilfredshedsmåling af Kammeradvokatens arbejde for Staten blandt over 1.000 statslige sagsbehandlere. Målingen viste, at 91% var tilfredse eller meget tilfredse med Kammeradvokatens bistand. Der blev især lagt vægt på en oplevet høj faglig kvalitet og troværdighed i Kammeradvokatens ydelser samt tilgængelighed og levering af langtidsholdbare resultater.

Kammeradvokaten har løbende udviklet sin forretning med nye kompetencer, rådgivningsområder og services i de senere år. Der er desuden åbnet nyt kontor i Aarhus for at reducere bl.a. behovet for transport samt øge nærheden til kunder i Jylland. Samtidig investerer firmaet massivt i nye digitale løsninger for at effektivisere juridiske processer.
 

Læs også Q&A om ændringen her.