Nyheder

SKAT kan foretage udlæg uden forudgående underretning, hvis SKAT forgæves har forsøgt at fremsøge skyldner i Det Centrale Personregister.

SKAT kunne foretage udlæg uden forudgående underretning

Af Jesper Saugmandsgaard Øe


Sagen omhandlede, hvorvidt SKAT var berettiget til at foretage udlæg uden forudgående underretning.

I sagen havde SKAT foretaget udlæg i skyldners ejendom uden forudgående underretning, fordi SKAT ikke havde kendskab til skyldners adresse i udlandet.

Skyldner gjorde efterfølgende indsigelse mod udlægget, fordi SKAT, efter skyldners opfattelse, ikke var berettiget til at foretage udlægget uden forudgående underretning.

Fogedretten stadfæstede udlægget. Som begrundelse herfor anførte fogedretten, at skyldner ikke havde registreret sin udenlandske adresse i Det Centrale Personregister.

Skyldner kærede herefter fogedrettens kendelse til Vestre Landsret.

Landsrettens kendelse

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse, idet landsretten fandt, at SKAT, ved opslag i Det Centrale Personregister, havde udfoldet rimelige bestræbelser på at fremsøge skyldners adresse. Skyldner havde ikke registreret sin udlandsadresse i Det Centrale Personregister, hvorfor SKAT berettiget kunne foretage udlæg uden forudgående underretning.

Sagen blev ført af advokat Jesper Saugmandsgaard Øe.