Nyheder

Med den nye persondataforordning følger pligt til at udarbejde konsekvensanalyser.

Persondata: Fremover skal myndigheder udarbejde konsekvensanalyser


Med den nye persondataforordning følger
pligt til at udarbejde konsekvensanalyser. Det betyder, at myndigheder nu skal i gang med at identificere kritiske databe­handlinger og herefter beskrive, hvilke foranstaltninger der sættes i værk for at mindske sikkerheds­brister.

Kravet om konsekvensanalyse vil navnlig kunne aktualiseres, hvor der er tale om:

  • Systematiske profileringsaktiviteter

  • Behandling af følsomme oplysninger

  • Omfattende videoovervågning af offentlige arealer

Det betyder grundlæggende, at myndigheder nu skal i gang med at identificere kritiske databe­handlinger og herefter beskrive, hvilke foranstaltninger der træffes for at mindske sikkerheds­brister ved disse behandlinger.

Konsekvensanalysen skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af behandlingsaktiviteterne

  • Analyse af risici for den registreredes rettigheder og friheder

  • Beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger som kan afhjælpe disse risici