Nyheder

Kammeradvokaten har videreudviklet det digitale udbudsværktøj ”Fristberegneren”, så den nu kan beregne flere typer af frister.

Fristberegneren kan nu også beregne klagefrister


Enhver der har beskæftiget sig med udbudsret ved, at beregning af udbudsfrister kan give grå hår.

Fristberegneren er et gratis hjælpemiddel, der kan beregne en række udbudsfrister, bl.a. minimumsfrister for tilbud og ansøgninger og standstill-frister.

Nu kan Fristberegneren også bruges til at beregne visse frister for indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud; nemlig fristen for klage over manglende prækvalifikation og fristen, der gælder ved ordregivers indgåelse af en offentlig kontrakt.

Fristberegneren kan findes på www.fristberegneren.dk og som app i App Store og Google Play.

Fristberegneren er udviklet af advokat Niels Karl Heilskov Rytter.