Nyheder

Erhvervsstyrelsen har den 1. november 2017 lanceret hjemmesiden Planinfo.dk, som indeholder information og vejledning om planloven og planlægning fra Erhvervsstyrelsen til kommunerne.

Erhvervsstyrelsen har lanceret Planinfo.dk

Af Josephine Fie Legarth Aggesen


Det primære formål med Planinfo er at være en digital platform for vejledning om planlægning, og hjemmesidens fokus er derfor på den kommunale planlægger og de informationer fra Erhvervsstyrelsen om området, som den kommunale planlægger har behov for i sit daglige arbejde.

Hjemmesiden er derfor af Erhvervsstyrelsen søgt bygget op, så den tilgodeser kommunernes tilgang til planlægning i videst muligt omfang.

På Planinfo findes fem overordnede menupunkter, som har følgende indhold:

  • Plantemaer – oplysninger og vejledning om nogle af de væsentligste plantemaer, f.eks. byudvikling, erhverv og kulturarv.

  • Kommuneplanlægning – om form- og forvaltningsmæssige krav til kommuneplanlægningen.

  • Lokalplanlægning – om form- og forvaltningsmæssige krav til lokalplanlægningen.

  • Landsplanlægning – oplysninger om landsplanlægningen og det øvrige arbejde med overordnede arealinteresser.

  • PlansystemDK – adgang til alle planer og indberetning af planer samt information om det kommende nye system Plandata.dk.

Besøg siden Planinfo.dk her.