Nyheder

Hvis en firmabil er indregistreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, er det med til at skabe en stærk formodning for, at bilen står til privat rådighed for en hovedaktionær.

Landsretsdom om privatbenyttelsesafgift og fri bil

Af Sune Riisgaard og Line Manthey Olsen


Vestre Landsret har i en ny dom om beskatning af værdien af fri bil givet Skatteministeriet medhold i, at registreringen af en firmabil til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse medvirker til at skabe en stærk formodning for, at bilen står til rådighed for privat anvendelse.

I sagen havde en direktør og hovedanpartshaver omregistreret selskabets Audi Q7, så den både kunne anvendes privat og erhvervsmæssigt. Selskabet havde herefter årligt betalt en tillægsafgift for privat anvendelse.

Direktørens familie havde en anden bil til rådighed, men Audien var den eneste bil i husstanden, der kunne trække familiens båd og bådtrailer.

Vestre Landsrets kendelse

Vestre Landsret fandt, at der under disse omstændigheder var skabt en stærk formodning for, at bilen havde stået til direktørens private rådighed.

Denne formodning var ikke afkræftet ved en fraskrivelseserklæring eller af direktøren og dennes ægtefælles forklaring. Formodningen var heller ikke afkræftet ved, at der ikke var konstateret privat kørsel i Audien.

Direktøren skulle derfor beskattes af værdien af fri bil.

Vestre Landsret ændrede herved Retten i Horsens dom, der var nået frem til, at direktøren ikke skulle beskattes.

Sagen blev ført af advokat Sune Riisgaard med bistand fra advokatfuldmægtig Line Manthey Olsen.