Nyheder

Justitsministeriet har i en pressemeddelelse i dag – næsten præcist 1 år før, forordningen skal anvendes fra den 25. maj 2018 – offentliggjort sin længe ventede publikation om databeskyttelsesforordningen.

Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen offentliggjort


Justitsministeriet har i en pressemeddelelse i dag – næsten præcist 1 år før, forordningen skal anvendes fra den 25. maj 2018 – offentliggjort sin længe ventede publikation om databeskyttelsesforordningen.

 

I betænkningen analyserer ministeriet forordningens krav og betydning for dansk lovgivning og besvarer en lang række spørgsmål om reglernes fortolkning i Danmark.

 

Samtidig fremgår det af ministeriets pressemeddelelse, at regeringen på baggrund af betænkningen vil sende et lovforslag til en ny persondatalov i høring inden sommerferien. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget til efteråret.

 

Ministeriet vil endvidere udarbejde en lang række vejledninger om forståelsen af forordningen fra efteråret 2017 og frem til januar 2018. Det gælder bl.a. vejledninger om databeskyttelsesrådgiveren, fortegnelsen, konsekvensanalyser, sikkerhedsforanstaltninger, håndtering af brud på persondatasikkerhed etc.

 

Justitsministeriet afholder desuden et stormøde den 13. juni 2017 kl. 12-14 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, hvor de centrale konklusioner i betænkningen præsenteres.

 

Du kan læse betænkningen og ministeriets pressemeddelelse her.