Nyheder

Ny rapport kaster lys over danskernes fortællinger om EU og suverænitet. Rapporten viser, at ”suverænitet” ofte er afgørende i EU-debatten og påpeger forskelle mellem danskernes opfattelse af ”suverænitet” og indholdet af grundlovens paragraf 20.

Suveræne Danmark – ny rapport om danskernes fortællinger om EU, suverænitet og grundlovens § 20


Tænketanken EUROPA har den 19. september 2017 udgivet rapporten "Suveræne Danmark - Danskernes fortællinger om EU og suverænitet".

Rapporten er resultatet af et større forskningsprojekt, der belyser danskernes holdninger til en af de mest centrale begreber i EU-debatten: suverænitet.

 

Rapporten belyser bl.a. forskellen mellem befolkningens opfattelse af suverænitet og grundlovens paragraf 20.

 

En af rapportens konklusioner er, at grundlovens paragraf 20 samt de danske EU-forbehold faktisk ikke udgør værn mod at afgive suverænitet i dagens EU samarbejde, hvilket mange danskere ellers har en opfattelse af.

 

Tænketanken EUROPA har været bistået af et ekspertudvalg med deltagelse af bl.a. advokat og partner i Kammeradvokatens team for EU og Markedsregulering Peter Biering.