Nyheder

Østre Landsret har afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og Kasi ApS, der drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT havde tilbagekaldt en tilladelse til, at Kasi ApS’ tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab ejet af Kasi ApS og Pandora i fællesskab kunne ske skattefrit.

Dom i ny sag mellem Kasi ApS og Skatteministeriet

Af Esben Lyshøj Jensen og Bodil Søes Petersen


Østre Landsret har i dag afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og Kasi ApS, der drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT havde tilbagekaldt en tilladelse til, at Kasi ApS’ tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab ejet af Kasi ApS og Pandora i fællesskab kunne ske skattefrit.

SKATs tilladelse til, at tilførslen af aktiver kunne ske skattefrit, blev givet i december 2009. Pandora blev børsnoteret i oktober 2010, og udnyttede umiddelbart herefter en option til at købe Kasi ApS’ aktier i det fælles selskab.

SKAT tilbagekaldte herefter i januar 2011 den tidligere givne tilladelse til, at Kasi ApS’ tilførsel af aktiver til det fælles selskab kunne ske skattefrit.

I sin dom i dag slår landsretten i præmisserne indledningsvist fast, at det afgørende for, om SKAT var berettiget til at tilbagekalde tilladelsen er, om hovedformålet med tilførslen af aktiver var skatteundgåelse eller skatteunddragelse på det tidspunkt, hvor Kasi ApS og Pandora indgik aftale om at tilføre aktiverne til det nyoprettede selskab.

Blandt andet under henvisning til, at der var meget kort tidsforløb fra aftalen om tilførsel af aktiver blev indgået til der kunne konstateres konkrete undersøgelser af, om en børsnotering ville være en mulighed, at parterne først meget sent i forløbet oplyste SKAT om, at Pandora ville blive tildelt en option til at købe Kasi ApS ud af det fælles selskab samt, at parterne havde bibragt SKAT en urigtig forudsætning om, at det ikke var sandsynligt, at der ville ske en børsnotering af Pandora indenfor en periode på 3 år, fandt landsretten, at der forelå en stærk formodning for, at skatteundgåelse reelt var hovedformålet med tilførslen af aktiver, og at Kasi ApS ikke havde formået at afkræfte denne formodning.

Landsretten fandt på den baggrund, at det var berettiget, at SKAT havde tilbagekaldt tilladelsen til skattefri tilførsel af aktiver.

Sagen blev varetaget af advokaterne Bodil Søes Petersen og Esben Lyshøj Jensen.