Nyheder

Skatteministeriet har fået medhold i, at et beløb på USD 200 mio. skulle beskattes som personlig indkomst i stedet for som aktieindkomst, sådan som skatteyderen ellers havde selvangivet beløbet.

Dom i sag om beskatning af USD 200 mio.

Af Søren Horsbøl Jensen og Rebecca Hannibal Hjorth


Skatteministeriet har i en dom afsagt af Københavns Byret den 22. januar 2018 fået medhold i, at et beløb på USD 200 mio. skulle beskattes som personlig indkomst i stedet for som aktieindkomst, sådan som skatteyderen ellers havde selvangivet beløbet, hvilket gør en forskel på mere end 190 mio. kr. for skattebetalingen.

Sagens baggrund

Sagen udsprang af en aftale mellem skatteyderen og et selskab i Belize. Ifølge aftalen skulle skatteyderen ”udvirke”, at en række selskaber under tvangsopløsning på Bermuda, som tilsammen ejede en betydeligt aktiepost i et stort russisk teleselskab, indgik aftaler med Belize-selskabet om overdragelse af likvidationsprovenuet. Belize-selskabet blev derigennem ejer af aktieposten i teleselskabet.

 

Til gengæld for at sikre, at der blev indgået disse overdragelsesaftaler mellem Bermuda-selskaberne og selskabet på Belize, fik skatteyderen en ”consideration” på USD 200 mio.

 

Skatteyderen selvangav beløbet som aktieindkomst, idet han gjorde gældende, at han var ejer af Bermuda-selskaberne, og at beløbet var betaling for afståelse af disse.

 

SKAT fandt det imidlertid ikke dokumenteret, at skatteyderen var ejer af selskaberne. SKAT traf derfor afgørelse om, at beløbet skulle beskattes som personlig indkomst. Med frifindelsen af Skatteministeriet står afgørelsen fortsat ved magt.

 

Sagen blev behandlet af tre dommere i Københavns Byret.

 

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokat Søren Horsbøl i samarbejde med advokat Camilla Bjerg Nielsen og advokatfuldmægtig Rebecca Hannibal Hjorth.