Nyheder

Advokat Andreas Estrup Ippolito er udnævnt til partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

Kontrakts- og udbudsadvokat med internationalt udsyn


En god blanding af slid, ambitioner og ydmyghed i forhold til opgaven. Sådan beskriver 35-årige Andreas Estrup Ippolito sin vej frem til udnævnelsen som partner.

Da blækket på eksamenspapirerne som cand.jur. fra Københavns Universitet var tørt, startede Andreas i 2008 hos Kammeradvokaten. Gennem sine snart 10 år i firmaet har Andre-as været involveret i bl.a. OPP-projekter, infrastrukturprojekter, it- og teknologianskaffelser og materielanskaffelser inden for forsvars- og sikkerhedsområdet.

Andreas er specialiseret i kommercielle kontrakter og udbudsret og rådgiver om alle aspekter af offentlige og private udbudsprocesser og transaktioner. Her er kunsten ifølge Andreas at få jura og value for money til at gå hånd i hånd. Arbejdet omfatter også intensive forhandlingsforløb og konfliktløsning, og Andreas har repræsenteret firmaets kunder i en række klage-, rets- og voldgiftssager inden for bl.a. udbud, byggeri og selskabsret. Det at ”gå i brechen” for kunden, finder Andreas også meget af arbejdsglæden i.  

Internationalt perspektiv

Projekterne rækker ofte ud over landets grænser, og Andreas leverer derfor rådgivning på tværs af sprog, kulturer og retstraditioner. Med dansk-italienske forældre og Stockholm som fødeby har Andreas haft et godt udgangspunkt og har siden bygget videre på fundamentet.

I 2013 rejste han til London og tog en LLM-uddannelse på King’s College i EU-ret og voldgift og var på et kort ophold på et engelsk advokatkontor. Tiden i London gav ham et godt afsæt til at arbejde i et internationalt perspektiv og udvide sit netværk. Det var også her, han kom tættere på beslutningen om at prøve partnervejen. I 2014 blev Andreas optaget på Kammeradvokatens intensive 2-årige karriereudviklingsprogram, High Potential, og kunne i januar 2016 kalde sig juniorpartner.

At forstå forretningen

Andreas arbejder ud fra devisen; at forretningsforståelse er en forudsætning for den juridiske løsning, og at man derfor skal investere tid i – og interessere sig for – kundens verden. At det er advokatydelsen, der skal tilpasses kundens projekt, og ikke omvendt. Med det mindset har Andreas opnået et solidt branchekendskab inden for bl.a. infrastruktur og transport, forsvar og sikkerhed, forsyning, it, teknologi og cybersikkerhed.

Ud over at skulle forene forretningsmæssige behov og jura, ligger der den ekstra komponent i Andreas’ arbejde, at han rådgiver i noget, som mange har en holdning til – som levering af samfundskritisk infrastruktur. Det ser Andreas kun som en udfordring, der får ham til at huske på, at hans rådgivning er en del af noget større, og at alle tangenter på rådgiver-klaveret skal spille, hvis man vil være kundernes foretrukne advokatvalg. 

Ud over det daglige arbejde er Andreas forfatter til en række juridiske udgivelser og underviser i forskellige fora. Privat bor Andreas med sin kæreste, Sarah, på Nørrebro. Når fritiden kalder, befinder Andreas sig bedst i sneakers, hvor han også gerne udfordrer snemængder på sit snowboard eller bølgerne på surfbrættet.

Læs mere om Andreas Estrup Ippolito