Nyheder

Finansministeriet vil i løbet af 2018 tage initiativ til at in- og outsource nærmere definerede områder, som hidtil har hørt under Kammeradvokataftalen.

Moderniseringsstyrelsen justerer indkøbsstrategi


Finansministeriet vil i løbet af 2018 tage initiativ til at in- og outsource nærmere definerede områder, som hidtil har hørt under kammeradvokataftalen.

Moderniseringsstyrelsen oplyste i 2016, at man ville se på, hvordan man kunne ændre statens strategi for indkøb af juridiske ydelser ved at in- og outsource en række opgaver i de kommende år. Ministeriet oplyste i den sammenhæng, at der løbet af 2017 ville blive set nærmere på flere muligheder for at in- og /eller outsource yderligere områder. Det er dette analysearbejde, vi nu ser resultatet af.

Det betyder ændringen

Ændringen indebærer, at retssager for Nævnenes Hus hjemtages, således at disse fremover skal føres af embedsmænd. 

Regeringen har desuden besluttet at konkurrenceudsætte SKAT’s konkurssager. Disse er i dag ikke omfattet af kammeradvokataftalen.

Derudover vil man oprette et tværgående statsligt center, som skal rådgive indenfor området kontrakter og udbud. 

Kammeradvokaten støtter såvel udbud som hjemtagning af opgaver. Firmaet har længe kendt til planerne om en justering af aftalen og har derfor også forberedt sig på tiltagene igennem de senere år.

Dette er bl.a. sket ved at udvide forretningen med nye rådgivningsområder målrettet en bredere kundebase samt nye digitale løsninger.

Firmaet anser teknologien for at være en gamechanger i de kommende år, og ønsker at gå forrest i denne udvikling. Senest har firmaet lanceret en ambitiøs digital platform målrettet kreditorer i konkursboet www.konkursportalen.dk.