Nyheder

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal bane vejen for automatiseret bekæmpelse af organiseret svig med moms og afgifter.

Nyt lovforslag: Kunstig intelligens skal bekæmpe skattesvig

Af Azad Taheri Abkenar


Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal bane vejen for automatiseret bekæmpelse af organiseret svig med moms og afgifter.

Lovforslaget indebærer, at Erhvervsstyrelsen udvikler og implementerer en model til brug af machine learning (som er en slags kunstig intelligens). Modellen skal i forbindelse med registrering af virksomheder og ændringer i eksisterende virksomheders oplysninger identificere virksomheder, som har forøget risiko for at begå svig og økonomisk kriminalitet. Det skal føre til en målrettet manuel kontrol i Erhvervsstyrelsen og/eller SKAT.

Machine learning-teknologien er ikke baseret på forudbestemte parametre, men på statistiske sandsynligheder ud fra data, som ikke på forhånd er bearbejdet. Brugen af teknologien forudsætter et stort datagrundlag, idet de statistiske indikationer bliver mere pålidelige, des større datagrundlaget er.

Lovforslaget giver derfor hjemmel til, at Erhversstyrelsen kan indsamle, behandle og videregive en lang række oplysninger. Der vil navnlig blive udvekslet en stor mængde data mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT til brug for machine learning-modellen og den efterfølgende manuelle kontrol.

Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat for Folketinget ultimo februar 2018.

Hvad viser lovforslaget?

Lovforslaget er et af de første eksempler på brug af kunstig intelligens inden for den offentlige forvaltning. Men det må forventes, at de nye teknologiske muligheder inden for en overskuelig årrække også på andre områder markant vil ændre forvaltningsmyndighedernes arbejdsgange.