Nyheder

Østre Landsret har i dag frifundet Skatteministeriet i to sager om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i vandselskaber.

Skatteministeriet frifundet i Danmarkshistoriens største skattesag

Af Steffen Sværke, Sune Riisgaard og Katarina Damsted Rasmussen


Skatteministeriet har i to domme afsagt af Østre Landsret den 16. januar 2018 fået medhold i en tvist om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for vand- og spildevandsforsyningsselskabers distributionsnet m.v. ved indskydelse af kommunale vandforsyningsvirksomheder i selskaber.

Dommene har betydning for mere end 250 vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder.

Den samlede tvist om afskrivningsgrundlaget udgør 125 mia. kr. mellem på den ene side de mere end 250 vand- og spildevandsforsyningsselskabers opgørelse og på den anden side Skatteministeriets opgørelse.

Sagerne blev som følge af deres principielle betydning behandlet af fem dommere i Østre Landsret.

Østre Landsrets sagsresumé og de to domme i sagerne kan findes her.

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokaterne Steffen Sværke og Sune Riisgaard i samarbejde med advokat Matthias Albertsen Brorsen og advokatfuldmægtig Katarina Damsted Rasmussen.