Nyheder

Berlingske Tidende bragte den 9. oktober 2018 en stor historie, hvor de antydede, at Kammeradvokaten skulle beregne sit salær som kurator i konkursboet over Windpark Iven ApS ud fra, hvor meget der kunne hentes i kassen. Sagen er desværre et eksempel på, at Berlingske Tidende fremstiller virkeligheden til fordel for en konkurrent, om hvem historien egentligt burde handle. Anklagen baserer sig på et enkelt citat – taget ud af sammenhæng – fra en af vores medarbejdere.

Fakta om Kammeradvokatens kuratorsalærer


Berlingske Tidende bragte den 9. oktober 2018 en stor historie over to sider, hvor de antydede, at Kammeradvokaten skulle beregne sit salær som kurator i konkursboet over Windpark Iven ApS ud fra, hvor meget der kunne hentes i kassen.

Sagen er desværre et eksempel på, at Berlingske Tidende fremstiller virkeligheden til fordel for en konkurrent, om hvem historien egentligt burde handle. Anklagen baserer sig på et enkelt citat – taget ud af sammenhæng – fra en af vores medarbejdere:

»Det bliver formentlig en mindre udlodning til de simple kreditorer, men vi kan næppe forsvare at tage 1,5 mio. kroner i salær. Jeg tænker, at vi skal udlodde ca. 100.000 kroner, hvis I er enige?«.

Journalisten konkluderer, at mailen skal forstås som om, at Kammeradvokaten indstiller et honorar på 1,5 millioner kroner. Den konklusion kan man kun komme til, hvis man tager citatet ud af sin rette sammenhæng. Følgende er fakta om sagen:

  • En honorarfastsættelse i et konkursbo er først fastsat af Kammeradvokaten, når en partner har godkendt den. Det endelige honorar fra kuratorerne endte på 955.000 kroner og ikke 1,5 million kroner.
  • Som det fremgår meget tydeligt af mail af 17. oktober 2017, kendte Kammeradvokaten på det tidspunkt ikke noget til, hvor meget tid de to andre kuratorer havde anvendt på behandlingen af konkursboet. Den oprindelige aftale var, at hver kurator skulle have en tredjedel af salæret under forudsætning af, at indsatsen fra de tre kuratorer var nogenlunde ens.
  • På det tidspunkt, hvor mailen blev sendt, havde Kammeradvokaten anvendt 292 juristtimer på sagen. Det var derfor nærliggende at antage, at den samlede regning hurtigt kunne komme til at modsvare de 1,5 millioner kroner, hvis den oprindelige aftale om en tredjedel salær til hver kurator skulle honoreres. Det er i det lys, at citatet fra mailen skal læses.
  • Kurator Kristian Elvang-Gøransson fra Elvang & Partnere var bekendt med omfanget af Kammeradvokatens arbejde på konkursboet, idet han på vegne af kuratorerne underskrev den halvårlige redegørelse til Skifteretten om konkursboets behandling.
  • Det skal bemærkes, at der ikke af Elvang & Partnere har været stillet spørgsmål til Kammeradvokatens arbejde på sagen i de ti år, hvor der blev arbejdet med konkursboet. Som det fremgår af svaret på mail af 17. oktober 2017 fra Elvang & Partnere, havde de ingen kommentarer til Kammeradvokatens timeforbrug. De gør selv opmærksom på, at de har registreret 45 timer på sagen, hvoraf maksimalt 15 er juristtimer, mens de øvrige er sekretærtimer. De endte med at have brugt 20,5 timer på sagen.
  • Kristian Elvang-Gøransson gør altså krav på en tredjedel af honoraret på trods af et timeforbrug på 20,5 timer. Samtidig anfægter han pludselig Kammeradvokatens timeopgørelse. Han anfører i Berlingske Tidende den 9. oktober 2018, at konkursboet ”burde være afsluttet på to-tre år”, hvilket skal ses i lyset af, at han ikke har protesteret over sagens manglende afslutning på noget tidspunkt i forløbet.
  • Skifteretten har godkendt det endelige salær på 955.000 kr., hvilket er baseret på 330 timer i alt fra alle kuratorer. Heraf har Elvang & Partneres bidraget med 20,5 timer. Hvis de fastholder kravet om en tredjedel honorar, svarer det til en timeløn på 15.528 kr. ((955.000/3)/20,5).
  • Kristian Elvang-Gøransson har også begæret Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten afsat som kurator hos skifteretten på grund af inhabilitet. Retten har pure afvist begæringen. Det sker blandt andet med henvisning til, at indsigelsen først er opstået efter mere end 10 års behandling af konkursboet.

  • Kammeradvokaten forøgede aktiverne i konkursboet fra 0 kroner til 1,7 millioner kroner og kunne dermed udlodde ca. 600.000 kroner i boet til kreditorernes store tilfredshed.

Alligevel stiller Berlingske Tidende Kammeradvokaten til ansvar for salæret frem for at rette de kritiske spørgsmål mod Elvang-Gøransson. Man kan få det indtryk af Berlingske Tidende, at det ikke er rimeligt for kurator at tage betaling for sit arbejde, hvis der ikke også kan udbetales penge til kreditorerne. Men en forudsætning for kurators arbejde er naturligvis, at det kan blive aflønnet. Ellers går man ikke ind i arbejdet.