Nyheder

Poul Schmith får sammen med Nielsen Nørager medhold i, at Norecos forsikringskrav på 383,5 mio. USD ikke skal prøves af Højesteret. Procesbevillingsnævnet har afslået at give anketilladelse, og Østre Landsrets dom, der på alle væsentlige punkter frifandt forsikringsgiverne, er endelig.

Norecos milliardkrav i Siri-sagen kommer ikke til Højesteret

Af Henrik Nedergaard Thomsen


Poul Schmith får sammen med Nielsen Nørager medhold i, at Norecos forsikringskrav på 383,5 mio. USD ikke skal prøves af Højesteret. Procesbevillingsnævnet har afslået at give anketilladelse, og Østre Landsrets dom, der på alle væsentlige punkter frifandt forsikringsgiverne, er endelig.

Det norske energiselskab Noreco rejste et forsikringskrav på 383,5 mio. USD mod et konsordium af 24 internationale forsikringsgivere for skader observeret i august 2009 på Siri-platformen i Siri-feltet i den danske del af Nordsøen. Sø- og Handelsretten tilkendte Noreco i december 2016 en erstatning på 470 mio. USD. I maj 2018 blev forsikringsgiverne af Østre Landsret frifundet på alle væsentlige punkt. Noreco ansøgte om tilladelse til at anke dommen til Højesteret, men fik afslag. Procesbevillingsnævnets afgørelse af 24. oktober 2018 var begrundet med, at sagen ikke var af principiel karakter.

Forsikringsgivernes team af advokater i Danmark under ledelse af advokat Henrik Nedergaard Thomsen og advokat Michael S. Wiisbye arbejdede tæt sammen med internationale Clyde & Co led by partner Nigel Chapman og de involverede forsikringsgivere, navnlig QBE, AIG, Lancashire, AXA XL, Zurich og Gard.

Se mere om Østre Landsrets dom her.