Nyheder

Er iværksætterselskaber snart fortid?

Af Mikkel Vesterskov Koch


Erhvervsstyrelsen har for nylig offentliggjort sin analyse af iværksætterselskaber, som siden 1. januar 2014 har kunnet oprettes for 1 kr. Dette har for alvor sat gang i de politiske drøftelser om en eventuel afvikling af den fleksible selskabsform.

Selskabsformen

Et iværksætterselskab er kort fortalt kendetegnet ved følgende:

  • Et selskab med begrænset hæftelse ligesom et anpartsselskab
  • Minimum 1 kr. i startkapital
  • 25% af det årlige overskud skal opspares indtil en selskabskapital på 50.000 kr. er opnået
  • Omfattet af årsregnskabsloven
  • Kan bruges som både drifts- og holdingselskab

Siden indførelsen af iværsætterselskaber den 1. januar 2014 har den fleksible selskabsform bidraget til stor interesse fra såvel politikere som iværksættere. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen for nyligt analyseret brugen af denne selskabstype i Danmark.

Iværksætterselskaber i tal

Selskabsformen har været ganske populær. Det fremgår i den forbindelse af Erhversstyrelsens analyse, at der inden for de første fire år med ordningen er stiftet intet mindre end 41.877 iværksætterselskaber. Af de iværksætterselskaber, der er stiftet i perioden fra 2014 til 2016, bidrog disse med en samlet omsætning på 5,2 mia. kr., knap 5.200 beskæftigede og en eksport på 430 mio. kr. i 2016.

Imidlertid påpeger Erhvervsstyrelsen i sin analyse, at en markant lavere andel af iværksætterselskaber end anpartsselskaber reagerer på en varsling om tvangsopløsning (pga. manglende årsregnskabsindberetning), og at det samme gør sig gældende, for så vidt angår indberetning af reelle ejere. Erhvervsstyrelsen fremhæver videre, at iværksætterselskaberne også i langt højere grad end anpartsselskaberne er blevet tvangsopløst, hvilket bidrager til store omkostninger i både Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen og Skifteretten.

Politiske forhandlinger

Analysen har afstedkommet, at Erhvervsminister Rasmus Jarlov har indkaldt til politiske forhandlinger på Christiansborg om en mulig afvikling af iværksætterselskaber som selskabsform. Som led i dette er ministeren åben for at nedsætte kapitalkravet på de nuværende kr. 50.000 for at stifte et anpartsselskab til eksempelvis kr. 40.000, svarende til den samme procentuelle sænkning, som man indførte sommeren 2018, da man nedsatte kapitalkravet for aktieselskaber fra kr. 500.000 til nuværende kr. 400.000.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens analyse her.