Nyheder

EU-Domstolen fastslog, at SKAT havde anvendt den rette toldposition til tarifering af et selskabs import af spindlere til børnesikkerhedsgitre. Toldpositionen var pålagt antidumpingtold, og EU-Domstolen fandt endvidere, at forordningen vedrørende ovennævnte antidumpingtold var gyldig.

EU-dom om tarifering og antidumpingtoldforordning

Af Ann-Cathrine Pedersen

 

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen afsagde den 15. november 2018 dom i en sag om tarifering af en såkaldt spindler til et børnesikkerhedsgitter. Spindleren blev anvendt til at montere gitteret til en væg eller en karm.

EU-Domstolen fastslog, at spindleren skulle tariferes i overensstemmelse med SKATs afgørelse, nemlig som en skrue og ikke som en del til sikkerhedsgitteret.

Den korrekte toldposition var pålagt antidumpingtold, og under sagen for landsretten havde selskabet, som importerede spindlere, gjort gældende, at fordningen vedrørende antidumpingtold var ugyldig, fordi den stred mod såvel afgørelser fra WTO som EU’s antidumpingtold-grundforordning.

EU-Domstolen fastslog, at afgørelserne fra WTO ikke kunne påberåbes med henblik på at anfægte lovligheden af antidumpingtoldforordningen.

Endvidere fastslog EU-Domstolen, at antidumpingtoldforordningen også var i overensstemmelse med EU’s grundforordning. Der var derfor ikke grundlag for at anse antidumpingtoldforordningen for ugyldig.

Skatteministeriet fik dermed medhold i sagen ved EU-Domstolen. Læs dommen her.

Skatteministeriets interesser for EU-Domstolen og for Vestre Landsret varetages af advokat Bodil Søes Petersen og advokat Ann-Cathrine Pedersen.