Nyheder

For at understøtte firmaets fokus på social ansvarlighed har vi startet et CSR-partnerskab med CSR.dk, der arbejder for et mere bæredygtigt erhvervsliv.

Kammeradvokaten i partnerskab med CSR.dk


For at understøtte firmaets fokus på social ansvarlighed har vi startet et CSR-partnerskab med CSR.dk, der arbejder for et mere bæredygtigt erhvervsliv.

Social ansvarlighed og etik er en stærkt forankret del af Kammeradvokatens DNA. Vi har bl.a. i en lang årrække lavet gratis juridisk rådgivning til Ungdommens Røde Kors og støttet Gadejuristen og Københavns Retshjælp med videnopbygning og donationer.

Selvom juraen står vores hjerte nært, hjælper vi også på andre områder, der er tæt koblet til vores virkelighed. Vi støtter bl.a. Fonden for Entreprenørskabs arbejde med donation og juridisk bistand, og vi samler ind til EventyrJul og donerer til forskellige medarbejderinitiativer.

CSR handler også om at være bevidst om virksomhedens indflydelse på samfundet. For os er den teknologiske og demokratiske udvikling central i samfundsudviklingen og tæt koblet til vores arbejde, og det har udviklingen af den gratis, digitale undervisningsplatform Demokratispillet – Grundloven på spil også været.

Vi ved hvilke samfundsdilemmaer, der kan opstå i forhold til demokratiet og Grundloven, og vi har fokus på den teknologiske udvikling i vores arbejde. Med spillet ønsker vi at skabe en dialog om demokrati og om muligheder og udfordringer i den teknologiske udvikling.

Det nye partnerskab betyder, at du nu kan følge vores projekter tæt på vores CSR-profil, hvor vi løbende vil komme med opdateringer om aktuelt og relevante indsatser og aktiviteter.

Læs mere her.