Nyheder

Var det i strid med EMRK art. 10 at pålægge en kvinde bøde for overtrædelse af Østrigs blasfemilovgivning?

Af Jakob Klaris Søgaard


Sagens baggrund

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 25. oktober 2018 dom i sagen E.S. mod Østrig.

I sagen havde en kvinde som oplægsholder på et seminar om islam arrangeret af et højreorienteret parti ytret, at profeten i islam, Muhammed, havde pædofile tendenser. En journalist, der deltog i seminaret, anmeldte kvindens ytringer til politet. Kvinden blev herefter pålagt en bøde for sine ytringer, da disse var i strid med Østrigs blasfemilovgivning.

Dommen

I Østrig blev kvinden dømt i tre instanser. Østrigs højesteret fandt, at der var sket et indgreb i kvindens ytringsfrihed, men at indgrebet der havde lovhjemmel, varetog et legitimt formål og var nødvendigt i et demokratisk samfund. Østrigs højesteret lagde herved særlig vægt på, at kvindens ytringer ikke havde haft som formål at bidrage til en seriøs debat om islam eller ægteskab med børn, men derimod alene havde haft til formål at bagvaske Muhammed med påstande om, at Muhammed havde pædofile tendenser.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt ved sin afvejning af kvindens ret til ytringsfrihed efter artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention overfor religionsfriheden i artikel 9, at Østrigs højesteret ved sin afvejning ikke havde overskredet statens brede skønsmargin. Domstolen fandt derfor ikke, at Østrig havde krænket kvindens ytringsfrihed efter artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Hvad viser dommen?

Dommen bidrager til debatten om grænsen mellem ytringsfriheden og religionsfriheden, herunder særligt i forbindelse med blasfemilovgivning. Med dommen slår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fast, at Europarådets medlemsstater har en bred skønsmargin i vurderingen af grænsen mellem ytringsfrihed og religionsfrihed.