Nyheder

Apps og portaler kan anvendes til at sende indsigtsanmodninger

Af Mette Marie Lamm Larsen

 

Den registreredes indsigtsret

Som dataansvarlig, der f.eks. indsamler, registrerer, videregiver eller sletter personoplysninger, skal man være opmærksom på den registreredes rettigheder, herunder indsigtsretten efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Indsigtsretten har til formål at give den registrerede ret til at se, hvilke personoplysninger den dataansvarlige behandler og skabe gennemsigtighed omkring, hvordan personoplysninger behandles. Med en indsigtsanmodning kan den registrerede altså kontrollere, at personoplysningerne er korrekte, og at de behandles lovligt.

Indsigtsanmodningers formkrav

Datatilsynet oplyser i en nyhed fra 14. november 2018, at flere virksomheder har henvendt sig med spørgsmål vedrørende formkrav til indsigtsanmodninger, som sendes via apps og portaler.

Anvendelsen af apps og portaler kan gøre det let for den registrerede at udnytte sine rettigheder, og kan f.eks. gøre det muligt at sende indsigtsanmodninger til flere virksomheder på én gang.

Som det også fremgår af Datatilsynets nyhed, gælder der ikke formkrav til, hvordan en anmodning om indsigt skal sendes, og den registrerede kan derfor også udøve sin indsigtsret ved at sende en anmodning via en app eller en portal.

Krav til den dataansvarlige

Den dataansvarlige skal dog sikre sig at overholde databeskyttelsesforordningens procesuelle krav – også når indsigtsanmodninger sendes via en app eller en portal.

Den dataansvarlige skal navnlig sikre:

  • at det er den korrekte person der fremfindes i systemerne,
  • at oplysningerne sendes til den korrekte person, og
  • at oplysningerne sendes på en sikker måde, uanset om oplysningerne sendes via appen eller på anden vis.

Den dataansvarlige er ifølge Datatilsynet ikke forpligtet til at lade sig registrere eller besvare indsigtsanmodningen via den app eller portal, hvorfra anmodningen er sendt. Dette kan i sidste ende have som konsekvens, at den dataansvarlige ikke kan besvare indsigtsanmodningen, hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med den registrerede, fordi det ikke fremgår klart af anmodningen, hvem der søger om indsigt.