Nyheder

Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav K. Schaldemose fra Kammeradvokaten bidrager til debatten om den spektakulære Ajos-sag med to artikler i hhv. Common Market Law Review og EU-ret og Menneskeret.

Kollisionen mellem Højesteret og EU: Indspark til Ajos-debatten


EU-Domstolens og Højesterets kollission i Ajos-sagen har affødt stor debat både hjemme og blandt vores europæiske kolleger.

Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav Krohn Schaldemose bidrager til denne debat med to artikler. Dels artiklen ”From cooperation to collission: The ECJ’s Ajos ruling and the Danish Supreme Court’s refusal to comply” i seneste udgave af Common Market Law Review, dels artiklen ”Both sides now: En kommentar til Ajos-sagen” i seneste udgave af EU-ret og Menneskeret.

Begge artikler analyserer EU-Domstolens og Højesterets domme i Ajos-sagen og søger at forklare, hvad der fik Højesteret til at sige fra over for EU-Domstolen.

Til et europæisk publikum

Artiklen i Common Market Law Review er skrevet til et europæisk publikum og har et større fokus på EU-retten og EU-retsordnen. I den forbindelse behandler artiklen bl.a. EU-dommens bidrag til princippet om EU-konform-fortolkning, det EU-retlige retsikkerhedsprincip og EU-dommes tidsmæssige virkning.

Til et dansk publikum

Artiklen i EU-ret og Menneskeret er skrevet til et dansk publikum og har et større fokus på Højesterets dom, og hvor den efterlader forholdet mellem dansk ret og EU-retten. Artiklen bidrager bl.a. til den igangværende debat om, hvorvidt det vil kræve en grundlovsændring at lappe det ”hul” i tiltrædelsesloven, som følger af Højesterets dom.

De to domstole optrapper modsætningsforholdene

I begge artikler argumenterer forfatterne for, at både Højesterets og EU-Domstolens dom kan forsvares på deres egne juridiske præmisser. Dialogen mellem Højesteret og EU-Domstolen udspillede sig inden for rammerne af den præjudicielle forelæggelsesprocedure, der har til formål at fremme samarbejde og EU-retsordenens ensartede anvendelse. Paradoksalt og ærgerligt er det derfor, at dialogen mellem de to domstole ikke førte til større gensidig forståelse, men derimod til en gradvis optrapning af modsætningsforholdene og en svækkelse af den retssikkerhed og forudsigelighed for individer, som begge domstole forsøgte at beskytte.

Læs “From cooperation to collission: The ECJ’s Ajos ruling and the Danish Supreme Court’s refusal to comply” i Common Market Law Review her (bemærk: kræver betaling at læse).

Læs ”Both sides now: En kommentar til Ajos-sagen” i EU-ret og Menneskeret her (gengivelse sker fra EU-ret og Menneskeret med tilladelse fra DJØF Forlag).

Artiklerne er skrevet af Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav Krohn Schaldemose fra Kammeradvokatens team for EU- og Markedsregulering.