Nyheder

Arbejdsmarkedets Feriefond benyttede en fejlbehæftet it-løsning. Ombudsmanden havde forståelse for, at tilslutningen til Digital Post havde været vanskelig, men at det er myndighedens ansvar at sikre, at dens it-løsninger lever op til de forvaltningsretlige krav.

Myndigheders ansvar for it-løsninger

Af Jonatan Cohn Maxild


Baggrund

Ombudsmanden blev i forbindelse med behandlingen af en klage fra en borger opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Feriefond benyttede en fejlbehæftet it-løsning, hvor det ikke var muligt at se afsenderadressen, hvis henvendelsen var sendt via Digital Post. Ligeledes var det ikke muligt for fonden at besvare henvendelser via Digital Post.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden udtalte, at § 8 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere indebærer en ret for borgere og virksomheder til at anvende Digital Post i forhold til myndigheder, der er tilsluttet hertil. Videre udtalte ombudsmanden, at bestemmelsen må antages at bygge på en forudsætning om, at de offentlige afsendere skal have mulighed for at modtage og i øvrigt håndtere post sendt via den digitale postløsning.

Ombudsmanden anerkendte herefter, at it-løsninger kan være ganske komplicerede, og at det efter omstændighederne i høj grad også kan gælde særlige it-løsninger hos den enkelte myndighed. Alligevel fandt Ombudsmanden, at det er myndighedens ansvar at sikre, at de it-løsninger, som myndigheden anvender, lever op til de forvaltningsretlige krav. Dermed var det Arbejdsmarkedets Feriefonds ansvar at sikre, at fonden som offentlig afsender kan modtage og håndtere de henvendelser, der sendes til fonden via Digital Post.

Hvad viser udtalelsen?

Udtalelsen slår fast, at det er offentlige myndigheders ansvar at sikre, at de it-løsninger, som myndighederne anvender, lever op til de forvaltningsretlige krav.